K1 belgesi ve K2 belgesi konusunda profosyonel çözüm ortağınız.

Trafik sigortası ve kaskolarınız için 25 ayrı sigorta şirketinden fiyat çalışması yapıyoruz.

T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından 13.10.2010 tarih ve 2010/KUGM-18/ARAÇ MUAYENE sayılı Genelge ile araçların muayene istasyonlarına getirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Genelgeye buradan ulaşılabilir. Bu genelgenin getirdiği düzenlemelere uyulması amacıyla araçların muayene istasyonlarına getirilmesi ile ilgili yeni esaslar aşağıda paylaşılmaktadır.

 

Aracınızı Periyodik Muayene, Tadilat Sonrası Muayene ve Zorunlu Muayene ( Polis ya da Jandarma eşliğinde gelinmesi halinde de uygulanır ) için Araç Muayene İstasyonu’na getirecekseniz, aşağıdaki durumlara göre size uygun olan belgeler ile gelmeniz rica olunur:

Durum 1 : Ruhsat sahibi olduğum aracı muayeneye getiriyorum

Herhangi bir vekalet veya yazı istenmemektedir.

Yanınızda T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet olmalıdır.

Birinci dereceden akrabalara ( eş, anne, baba, kardeş, çocuk vs ) ait araçlar için Durum - 2 geçerlidir.

Durum 2 : Muayeneye getirdiğim aracın ruhsat sahibi başka bir kişi

Yanınızda T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet olmalıdır.

İçinde bulunulan takvim ayı içinde istasyona götüreceğiniz ilk araç ise ek bir belge olmaksızın aracı muayeneye götürebilirsiniz.

Bulunduğunuz takvim ayı içinde istasyona daha önceden araç götürdüyseniz, aracın ruhsat sahibinden alınmış noter onaylı vekaletname ile istasyona gitmelisiniz.

 • Vekaletname son 1 ay içinde düzenlenmiş olmalıdır.
 • Vekaletnamede araç plakası, plakasız araçlar için ise şasi numarası açıkca belirtilmelidir.
 • Vekaletnamede aracı muayeneye götürecek kişinin T.C. kimlik numarası ve ad, soyadı belirtilmelidir.
 • Birden fazla araç aynı vekaletnamede yer alamaz.

Durum 3: Çalıştığım özel şirketin aracını muayeneye getiriyorum

Yanınızda T.C kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet olmalıdır.

Şirket tarafından ekteki örneğe göre tercihen antetli kağıda hazırlanan ve imza yetkilileri tarafından imzalanmış yetkilendirme yazısı gerekmektedir.

 • Yazıda araç plakası, plakasız araçlar için ise aracın şasi numarası açıkca belirtilmelidir.
 • Yazıda aracı muayeneye getirecek kişinin T.C. kimlik numarası ve ad, soyadı belirtilmelidir.
 • Yazı tek bir araç için hazırlanabileceği gibi, plaka listesi veya plakasız araçlar için şasi numarası listesi içermek kaydıyla birden fazla araç için hazırlanabilir.
  Yazıda şirket ünvanı, vergi dairesi ve numarası açıkça belirtilmelidir.
 • Muayene tarihinde geçerliliğini bulunan şirket imza sirkülerinin veya şirket imza yetkililerini gösteren vekaletin aslı ya da noter onaylı suretleri ile istasyona gidilmelidir.

Ekteki yazı yerine şirket yetkilileri tarafından, şirket çalışanlarına noter onaylı vekalet de verilebilir.

 • Vekaletname son 1 ay içinde düzenlenmiş olmalıdır.
 • Vekaletnamede araç plakası, plakasız araçlar için şasi numarası açıkca belirtilmelidir.
 • Vekaletnamede aracı muayeneye götürecek kişinin T.C. kimlik numarası ve ad, soyadı belirtilmelidir.
 • Vekaletname tek bir araç için hazırlanabileceği gibi plaka listesi veya plakasız araçlar için şasi numara listesi içermek kaydıyla birden fazla araç için de hazırlanabilir. Bu durumda farklı tarihlerde muayene olacak her bir araç için vekaletnamenin son bir ay içinde alınmış olması şartı aranır.
 • Vekaletnamede şirket ünvanı, vergi dairesi ve numarası açıkça belirtilmelidir.

Durum 4: Çalışanı olmadığım özel bir şirket’e ait aracı muayeneye getiriyorum

Yanınızda T.C kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet olmalıdır.

Şirket tarafından tarafınıza noter onaylı vekaletname verillmeli ve bu vekaletname istasyonda beyan edilmelidir.

 • Vekaletname son 1 ay içinde düzenlenmiş olmalıdır.
 • Vekaletnamede araç plakası, plakasız araçlar için şasi numarası açıkca belirtilmelidir.
 • Vekaletnamede aracı muayeneye götürecek kişinin T.C. kimlik numarası ve ad, soyadı belirtilmelidir.
 • Vekaletname tek bir araç için hazırlanabileceği gibi plaka listesi veya plakasız araçlar için şasi numarası listesi belirtilmek kaydıyla birden fazla araç için de hazırlanabilir. Bu durumda farklı tarihlerde muayene olacak her bir araç için vekaletnamenin son bir ay içinde alınmış olması şartı aranır.
 • Vekaletnamede şirket ünvanı, vergi dairesi ve numarası açıkça belirtilmelidir.

Durum 5: Bünyesinde çalıştığım resmi kuruma ait, resmi plakalı bir aracı muayeneye getiriyorum

Yanınızda TC kimlik no.sunu gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet olmalıdır.

Yanınızda aracın bağlı bulunduğu kurumda çalıştığınızı gösteren bir kurum kimlik kartı bulunmalıdır.

Notlar:

Tespit işlemleri, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü, Muayene Tekrarı ve Yola Elverişlilik Muayene Hizmeti (hizmet periyodik muayeneden bağımsız alındığı durumda) bu düzenleme kapsamında değildir.

İlgili genelge gereği, TÜVTURK yukarıdaki şartlara uygun olarak getirilmeyen araçları istasyon otopark alanına kabul etmeme hakkına sahiptir.

* İşyerimiz 12. Noter ile aynı katta olduğundan zaman kaybetmeden vekaletleriniz hazırlanır.