K1 belgesi ve K2 belgesi konusunda profosyonel çözüm ortağınız.

Trafik sigortası ve kaskolarınız için 25 ayrı sigorta şirketinden fiyat çalışması yapıyoruz.

K1 Yetki Belgesi İçin Gerekli Evraklar

 • Yeni tarihli Oda kayıt belgesi aslı (sermayenin asgari 10.000 TL olması gerekir)(Oda kayıt suretinde yazmaması durumunda ilgili odadan sermaye yazısı alınacak)
 • Son 6 ay içerisinde düzenlenmiş Adli Sicil Belgesi (Firma sahibi, ortakları [A.Ş. ve Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerine ait] ve temsile yetkili kişilere ait)
 • Belge düzenlenmesinden sonra ve Bakanlığımıza beyan edilmemiş tüm değişikliklere ait Ticaret Sicil Gazetelerinin asılları veya onaylı suretleri,
 • Firmanızı temsil ve ilzama yetkili şahısların değişmesi halinde, ıslak imza ve mühürlü imza sirküleri aslı,
 • Varsa kısa unvan veya logonuza dair belgenin beyan edilmesi (ibraz edilmemesi halinde yetki belgenizde varsa kısa Unvanınız silinecektir).
 • Tapu veya kira kontratı veya yoklama belgesi fotokopisi
 • Kayıtlı özmal taşıtlarınızın ruhsat fotokopileri (geçerli fenni muayenesi olacak)
 • Eski belgelerin tamamı (Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi ve Taşıt Kartları)

K2 Yetki Belgesi İçin Gerekli Evraklar

 • Yeni tarihli Oda kayıt belgesi aslı
 • Belge düzenlenmesinden sonra ve Bakanlığımıza beyan edilmemiş tüm değişikliklere ait Ticaret Sicil Gazetelerinin asılları veya onaylı suretleri,
 • Firmanızı temsil ve ilzama yetkili şahısların değişmesi halinde, ıslak imza ve mühürlü imza sirküleri aslı,
 • Varsa kısa unvan veya logonuza dair belgenin beyan edilmesi (ibraz edilmemesi halinde yetki belgenizde varsa kısa Unvanınız silinecektir).
 • Tapu veya kira kontratı veya yoklama belgesi fotokopisi
 • Kayıtlı özmal taşıtlarınızın ruhsat fotokopileri (geçerli fenni muayenesi olacak)
 • Eski belgelerin tamamı (Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi ve Taşıt Kartları)

K3 Yetki Belgesi İçin Gerekli Evraklar

 • Yeni tarihli Oda kayıt belgesi aslı (sermayenin asgari 5.000 TL olması gerekir)(Oda kayıt suretinde yazmaması durumunda ilgili odadan sermaye yazısı alınacak)
 • Son 6 ay içerisinde düzenlenmiş Adli Sicil Belgesi (Firma sahibi, ortakları [A.Ş. ve Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerine ait] ve temsile yetkili kişilere ait)
 • Belge düzenlenmesinden sonra ve Bakanlığımıza beyan edilmemiş tüm değişikliklere ait Ticaret Sicil Gazetelerinin asılları veya onaylı suretleri,
 • Firmanızı temsil ve ilzama yetkili şahısların değişmesi halinde, ıslak imza ve mühürlü imza sirküleri aslı,
 • Varsa kısa unvan veya logonuza dair belgenin beyan edilmesi (ibraz edilmemesi halinde yetki belgenizde varsa kısa Unvanınız silinecektir).
 • Tapu veya kira kontratı veya yoklama belgesi fotokopisi
 • Kayıtlı özmal taşıtlarınızın ruhsat fotokopileri (geçerli fenni muayenesi olacak)
 • Eski belgelerin tamamı (Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi ve Taşıt Kartları)

K Belgesi | K Belgesi İçin Gerekenler | K2 Belgesi