K1 belgesi ve K2 belgesi konusunda profosyonel çözüm ortağınız.

Trafik sigortası ve kaskolarınız için 25 ayrı sigorta şirketinden fiyat çalışması yapıyoruz.

Uyarmalar:

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde ALTINCI KISIM "Denetim ve Tutanaklar, İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar" başlığı altında, "Uyarma" ya ilişkin açıklamalarda bulunur...

 

Son derece önemli, fakat önemli olduğu kadar Yönetmeliğin fazla bilinmeyen ve araştırılmayan kısmıdır. Ne zaman ki alınan uyarma cezaları neticesinde yetki belgesi iptal ediliyor, ancak o an arayış ve koşuşturmalar başlıyor. Yönetmeliğe aykırı hareket eden taşımacı, idari para cezası, uyarma, geçici durdurma ve iptal ana başlıkları altında ki maddelere göre cezai müeyyidelere maruz kalır. Uyarma cezaları her yıl için belirlenen ve her uyarmanın karşılığı olan bir ücretten paraya çevrilir ve bahse konu uyarma kaldırılmış olur. Uyarma alındıktan itibaren 90 gün içinde Bakanlığa yazılı başvuruyla talepte bulunmak şarttır. İlgili Yönetmelik maddesini ve yaptırımlarına ilişkin esasları aşağıda görebilirsiniz.

Bize bu bağlamda sorumluluğu vermeniz ve yetkilendirmeniz halinde, firmanızla ilgili uyarmaların olup olmadığı, gıyabınızda uyarma türünden idari bir yaptırım var mı? Varsa derhal Ankara Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nden gerekli girişimlerde bulunup, tüm uyarmaların kaldırılması yönünde gerekenin yapılacağını bimenizi isteriz.